Loisentaz

55 tekstów – auto­rem jest Loisen­taz.

Na ogół to wszys­tko internet 

myśl • 15 lutego 2018, 09:56

Tem­pe­rament jak ołówek tem­pi się przy struganiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2018, 09:52

SWE

Ana­tomia alo­mia afor­mizm zesłany
Ty mi nie mów co Ja mam robić
bo czu­je sie skrępo­wany, You know what I meant
Ka­tas­tro­fa afor­mizm myślo­wy, in­ge­ren­cja ananaformistyczna
strach, ślep, kieru­nek odwrotny 

wiersz • 12 lutego 2018, 18:33

Te piegi na zmar­szczki ja Ci mówię że jest poważnie. 

myśl • 12 lutego 2018, 18:24

An­ta­gonizm so­jal­ny - zro­bię kość z kości słoniowej i za­wieszę na szyji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 11:55

WWE

Na dowód tożsa­mości zasłgu­je dowód osobisty
który trzy­mam w kie­sze­ni, gdy pa­da deszcz
sta­je się mokry
wy­pada chip
ide po pieniądze do bankomatu
to tyl­ko ka­wałek, to tyl­ko trochę
szep­cze żeb­rak opar­ty o starą kamienicę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 lutego 2018, 11:42

* * *

Wo­kariat Na miano zasługu­je fason
miano ach pier**dolne
To Twój wa­zon, przes­tań mnie fascynować
Bo to nic, bo to twój wytwór 

wiersz • 8 lutego 2018, 14:16

To jest ciekawe, 

myśl • 3 lutego 2018, 12:03

słuchaj­cie to ch***uj 

myśl • 30 stycznia 2018, 15:44

Dywan

Na amen jak so­bie zostawie
to nie przeszkadza, cholera
pół lit­ra szklan­ka woda
i zno­wu wo­da do połowy szklanki
mle­ko śmieta­na nóż i jedzenie
to sa­mo chleb, drożdże, masło
chle­bak, her­ba­ta, kawa
dy­wan manhat­tan to ch***uj
chod­nik me­lanż woda
i to sa­mo szkoda 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 07:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 lutego 2018, 09:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Na ogół to wszys­tko [...]

15 lutego 2018, 07:26giulietka sko­men­to­wał tek­st Temperament jak ołówek tem­pi [...]

14 lutego 2018, 09:52Loisentaz do­dał no­wy tek­st Temperament jak ołówek tem­pi [...]

12 lutego 2018, 18:33Loisentaz do­dał no­wy tek­st SWE

12 lutego 2018, 18:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Te piegi na zmar­szczki [...]

10 lutego 2018, 12:10$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st WWE

10 lutego 2018, 11:55Loisentaz do­dał no­wy tek­st Antagonizm so­jal­ny - zro­bię [...]

10 lutego 2018, 11:42Loisentaz do­dał no­wy tek­st WWE

8 lutego 2018, 14:16Loisentaz do­dał no­wy tek­st Wokariat Na miano zasługu­je [...]

3 lutego 2018, 12:03Loisentaz do­dał no­wy tek­st To jest cieka­we,