Loisentaz

81 tekstów – auto­rem jest Loisen­taz.

Lej

Na kar­tce mam zaw­sze two­je przy­kaza­nia, które mi wkładasz do głowy, gdy na dworze jest wiel­kie za­mie­sza­nie - kto po­jedzie dziś sa­mocho­dem? I ja Ci pod­po­wiem, wszys­cy jeżdżą, bo wiesz że benzy­na nie kosztu­je, a wlać do ba­ku to podróż na Ma­jami, gdzie możesz się wys­pać na leżaku i wrócić z pow­ro­tem 500 km do do­mu samochodem. 

dziennik • dzisiaj, 15:27

Na pieniądze zasłgu­je por­tfel, w którym jest two­ja wi­zytówka, a niej zdjęcie sza­leńca pod­pi­sane twoim imieniem. 

myśl • dzisiaj, 15:25

Antygona

Na drodze gdzie włada sta­ry wo­jaż ko­rek­tor bu­duje mos­ty na zewnątrz w pojemnikach
na śmieci które tchną za­pachem śmier­ci, bo cuchnie z nich jak starą le­moniadą po­zos­ta­wioną na sto­le po to by ją [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:53

Targ

Na miłość zasługu­je człowiek który żyje sa­mot­nie zza żaluz­ja­mi życia
to met­ry­ka na koszul­ce roz­miar M, mówi o tym że słońce nie wschodzi, gdy ma się bu­ty na no­gach oku­wane pro­mieniami słoneczny­mi i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2018, 08:53

In­tegrac­ja społeczna zwal­cza ba­riery kompleksu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 marca 2018, 09:27

To źbło no nie to at­ra­ment wy­lew­ny na dnie, gdzie jest muł. 

myśl • 28 marca 2018, 09:22

ALLLIAN

Ty na­dal wiesz, że wier­sz koi two­je nerwy
za­nim mi od­po­wiesz nie mów nic
bo ja Ciebie nie chce
czy twier­dzisz że nie mówie poważnie
ja jes­tem sa­mot­ni­kiem, czy to brzmi źle?
to ci odpowiem
człowiekiem, który po­winien żyć samotnie
kłębi Ci się coś w głowie?
To Ci odpowiem
BEZ ŻONY 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2018, 09:12

Intercja

La­wina błot­na na­widziła Vegas
jak mnie na­wie­dza hiena to mam roz­kaz namieszać
i zro­bić so­bie z głowy sie­czke - mu­zyka elektroniczna
bo jak słysze tak prze­kazu­je jak ka­bel jak przewód elektryczny
i wszys­cy mają to na [...] — czytaj całość

wiersz • 27 marca 2018, 08:38

Pakt

Na in­tegrac­ji społecznej spot­ka­li się młodzieżowi wa­leczni żołnierze
je­den pił wo­de, dru­gi wy­lewał za kołnierz resztki po­zos­ta­wione na stole
mo­noton­nie spo­zierał na klien­ta, który sie­dział nap­rze­ciw­ko niego
to two­ja ra­da odez­wał się wyk­rzy­kując je­go słowa
zmysł [...] — czytaj całość

wiersz • 26 marca 2018, 15:34

Allain

Al­nus ali­bidia na to nie od­po­wiem bo to już to­tal­ny zmrok
za­niknę za­powiem niedo­powiem i tak odpocznę
to ty­le że jak chce to mi wy­razis­tość w oczy szczy­pie i mam druz­gocące myśli
czy to mo­ge być Ja i na to nie znam odpowiedzi
wciąż tak sa­mo sam, ale na me­lanż to chętnie z Wa­mi chłopakami
bo co mi "ku...rwa" zależy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 16:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 15:27Loisentaz do­dał no­wy tek­st Lej

dzisiaj, 15:25Loisentaz do­dał no­wy tek­st Na pieniądze zasłgu­je por­tfel, [...]

dzisiaj, 14:53Loisentaz do­dał no­wy tek­st Antygona

5 kwietnia 2018, 13:45Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Marzyła mu się sta­ra [...]

5 kwietnia 2018, 13:38Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Marzyła mu się sta­ra [...]

5 kwietnia 2018, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Marzyła mu się sta­ra [...]

5 kwietnia 2018, 13:18Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Marzyła mu się sta­ra [...]

5 kwietnia 2018, 13:11Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Marzyła mu się sta­ra [...]

30 marca 2018, 08:53Loisentaz do­dał no­wy tek­st Targ

28 marca 2018, 09:27Loisentaz do­dał no­wy tek­st Integracja społeczna zwal­cza ba­riery [...]